Mikro- och minitexter

Text placerad under Ingmar Bergmans öra (Den tillhör er, världens dyrbaraste stol, var rädda om den. Den är mycket ömtålig, den går lätt sönder, metallen som levat i milliarder år, femtioniotusen meter under jorden har tröttnat på mänskorna, den kan falla sönder i stoft och damm precis som kejsarinnan om ni inte är rädda om den. Oscar i Fanny och Alexander 1983), skriven utan mellanslag eller skiljetecken och upprepad ett flertal gånger:

DENTILLHÖRERVÄRLDENSDYRBARASTESTOLVAR
RÄDDAOMDENDENÄRMYCKETÖMTÅLIGDENGÅRLÄTT
SÖNDERMETALLENSOMLEVATIMILLIARDERÅRFEMTIO
NIOTUSENMETERUNDERJORDENHARTRÖTTNATPÅ
MÄNSKORNADENKANFALLASÖNDERISTOFTOCHDAMM
PRECISSOMKEJSARINNANOMNIINTEÄRRÄDDAOMDEN
OSCARIFANNYOCHALEXANDER1983


Valören upprepad ett flertal gånger, placerad vid Dödens kappa:
200200200200200200200200200200200200200200200200


Text placerad vid valören på höger sida, upprepad ett flertal gånger:
SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK


Text placerad ovanför valören (citat av Ingmar Bergman: Jag vet nämligen att vi med filmens hjälp kan tränga in i hittills obesedda världar, verkligheter utanför verkligheten), skriven utan mellanslag:
JAGVETNÄMLIGENATTVIMEDFILMENSHJÄLPKAN
TRÄNGAINIHITTILLSOBESEDDAVÄRLDAR
VERKLIGHETERUTANFÖRVERKLIGHETEN


Valören upprepad ett flertal gånger, placerad under filmklappan:
200200200200200200200200200200200200200200200200


Text placerad på kortsidan, upprepad ett flertal gånger:
SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

2 + 2 ?