Mikro- och minitexter

Valören upprepad ett flertal gånger, placerad i porträttet:
5050505050505050505050505050505050505050505050


Text placerad vid valören på höger sida, upprepad ett flertal gånger:
SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK

 

Text placerad på klipporna (ur Evert Taubes visa Sjösala vals: Rönnerdahl är gammal men han valsar ändå! Rönnerdahl har sorger och ont om sekiner. Sällan får han rasta – han får slita för två. Hur han klarar skivan kan ingen förstå), skriven utan mellanslag:
RÖNNERDAHLÄRGAMMALMENHANVALSARÄNDÅ!
RÖNNERDAHLHARSORGEROCHONTOMSEKINER.SÄLLAN
FÅRHANRASTA–HANFÅRSLITAFÖRTVÅ.HURHANKLARAR
SKIVANKANINGENFÖRSTÅ


Text placerad på kortsidan, upprepad ett flertal gånger:
SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK SVERIGESRIKSBANK

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 2 ?