Sedlarnas utformning

Det är Riksbanksfullmäktige som bestämmer hur våra sedlar och mynt ska se ut. Signaturerna på sedlarna tillhör riksbanksfullmäktiges ordförande och riksbankschefen.

Motiv

Varje sedel har ett personporträtt på framsidan. Personerna har anknytning till varsin plats i Sverige. På baksidan av sedeln finns ett natur- och miljömotiv som är kopplat till personen. På så sätt representeras olika delar av landet i natur- och miljötemat på de nya sedlarna.

 

De personer som porträtteras på sedlarnas framsida har valts ut enligt särskilda kriterier:

  • De har gjort stora kulturella insatser.
  • De har varit verksamma på 1900-talet.
  • De har en folklig förankring och ett internationellt anseende.

Fördelningen mellan kvinnor och män är lika och det finns en historisk distans till personerna.

 

Bild på de nya sedlarna

Gravering och design

Porträtten på sedlarna har graverats av Gunnar Nehls. Sedlarnas design är framtagen av Crane ABs designteam under ledning av Karin Mörck Hamilton. Designen är baserad på formgivaren Göran Österlunds konstnärliga utgångspunkt.


Material och utformning

De nya sedlarna är tillverkade i ett papper av bomullsfibrer, vilket ger papperet en speciell känsla. Sedelpapperet är inte fluorescerande, det vill säga återger inte något ljus i UV-belysning (annat papper kan lysa upp blåaktigt). Sedlarna har särskilda detaljer i koppartryck som underlättar för synskadade att skilja dem åt.

 

Effektivt betalningsmedel

För att sedlar ska fungera som ett effektivt betalningsmedel finns några grundläggande krav. Sedlarna är utformade så att

  • det ska vara lätt för alla att känna igen en äkta sedel
  • de ska vara svåra att förfalska
  • de ska vara lätta att skilja från varandra
  • de ska påverka miljön så lite som möjligt
  • de ska vara slitstarka.

Intervju med formgivaren bakom Sveriges nya sedlar, Göran Österlund

2012-04-24  Intervju med formgivaren bakom Sveriges nya sedlar, Göran Österlund. Även juryns ordförande Peter Egardt och Christina Wejshammar, chef för avdelningen för betalningssystem och kontanter på Riksbanken intervjuas.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

6 + 2 ?