Statistik

Sedlar i cirkulation 2016-12-31

Värde per valör (miljoner kronor)

Valör Nya sedlar Äldre sedlar Totalt
20 1 032
1 032
50 988
988
100 1 509 3 662 5 172
200 6 513
6 513
500 9 543 28 397 37 940
1000 3 299
3 299
Sedlar ogiltiga 2016 *     1 209
Övriga ogiltiga sedlar **     1 383
Totalt 22 884 32 059 57 535


Uppgifterna i tabellerna är avrundade.


* Posten sedlar ogiltiga 2016 innehåller sedlar som upphörde att vara lagliga betalningsmedel vid utgången av juni 2016.


** Posten övriga ogiltiga sedlar innehåller sedlar som upphörde att vara lagliga betalningsmedel vid utgången av 2013.

Mynt i cirkulation 2016-12-31

Värde per valör (miljoner kronor)

Valör Nya mynt Äldre mynt  Totalt
1 40 1 209 1 249
2 53 8 61
5 89 1 103 1 191
10     2 320
Minnesmynt     37
Totalt 182 2 320 4 858


Uppgifterna i tabellen är avrundade.

Sedlar och mynt, årsgenomsnitt

Baserat på den sista dagen i varje månad

 

 2011

 2012

 2013

 2014

 2015

Genomsnittligt värde

på sedlar och mynt i cirkulation

(miljarder kronor)

99

94

88

80 77

Genomsnittligt värde

på sedlar i cirkulation

(miljarder kronor)

94

89

83

75 71

Genomsnittligt värde

på mynt i cirkulation

(miljarder kronor)

5

5

5

5 5

 

Antal sedlar i cirkulation (miljoner stycken)

343

336

334

325 317

Antal mynt i cirkulation (miljoner stycken)

1 989

1 889

1 911

1 918 1 917

 

Uppgifterna om genomsnittligt värde på sedlar och mynt respektive antalet sedlar och mynt i cirkulation är avrundade. I uppgiften om genomsnittligt värde på mynt i cirkulation och antal mynt i cirkulation ingår inte minnesmynt.  

Genomsnittligt värde på sedlar i cirkulation
2006 - 2015, miljarder kronor 

Diagram över värde på utelöpande sedlar 2006 - 2015

Källa: Riksbanken 

Genomsnittligt värde på mynt i cirkulation
2006 - 2015, miljarder kronor

Genomsnittligt värde på mynt i cirkulation 2006 - 2016

Källa: Riksbanken 

Uppgifterna i diagrammet inkluderar inte värdet av minnesmynt.

Sedlar och mynt, årskifte 

 

2014-12-31 

2015-12-31
Värde på sedlar och mynt i cirkulation
(miljarder kronor)
83,2 73,5
Värde på sedlar i cirkulation
(miljarder kronor)
77,9 68,2
Värde på mynt i cirkulation
(miljarder kronor)
5,3 5,3
Antal sedlar i cirkulation
(miljoner stycken)
335 317
Antal mynt i cirkulation
(miljoner stycken)
1 926 1 905

Sedlar i cirkulation

Värde per valör (miljoner kronor)    

 Valör

2014-12-31 

2015-12-31
20 kronor 1 738 1 850
50 kronor 1 093 1 114
100 kronor 9 223 8 045
200 kronor - 932
500 kronor  57 203 49 789
1 000 kronor 6 160 4 198
Minnessedlar 2 2
Ogiltiga sedlar* 2 468 2 262
SUMMA 77 887 68 193

* Posten ogiltiga sedlar innehåller sedlar som upphört att vara lagliga betalningsmedel. 

Mynt i cirkulation

Värde per valör (miljoner kronor)

Valör 

2014-12-31 

2015-12-31
1 kronor 1 404 1 390
2 kronor 8 8
5 kronor 1 337 1 310
10 kronor 2 513 2 492
Minnesmynt 75 58
SUMMA 5 337 5 258

Antal mynt präglade med respektive årtal

Tabellen nedan visar hur många mynt som har präglats med respektive årtal. Efterfrågan styr hur många av dessa mynt som finns i cirkulation i samhället.

 År

50-öring

1-krona

5-krona

10-krona 

2000 33 060 252 107 191 187 3 851 326 8 520 983
2001 30 120 532 23 905 454 6 001 481 4 171 757
2002 32 019 578 62 436 783 13 054 800 12 025 624
2003 32 074 768 54 178 242 11 063 204 13 824 632
2004 25 958 649 42 060 252 6 732 730 9 045 581
2005 25 024 203 21 469 169 4 372 783 13 205 261
2006 30 000 000 4 531 150
2007 50 000 000 30 751 250 628 000 15 200 000
2008 35 000 000 60 510 000 12 000 000 12 000 000
2009 20 000 000 40 020 000 10 000 000 3 400 000
2010
2011
2012 20 000 000
2013 5 000 000
2014 - - - -
2015 - - - -

 Förfalskade sedlar

 

2011

2012

2013 

2014 2015

Antal förfalskade

sedlar (stycken)

562 533 1 048 246 295
Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

7 + 1 ?