Minnesmynt

Riksbankens tillämpar från och med 2009 följande principer för utgivning av minnesmynt och specialprägling på bruksmynt:

  • Bruksmynt med specialprägling kan ges ut för att hedra minnet av historiska personer, markera händelser av stor betydelse för landets utveckling eller för att uppmärksamma viktiga jubileer.
  • Händelser som uppmärksammas med specialprägling ska vara av brett samhällsintresse. Utgivningen ska uppgå till högst ett mynt om året om inte särskilda skäl motiverar flera utgivningar.
  • Minnesmynt kan ges ut för att manifestera händelser av särskild nationell vikt. Sådan utgivning ska ske restriktivt.

Specialprägling på bruksmynt innebär att en sida av ett vanligt mynt förses med ett annat motiv än det normala. Sådana mynt distribueras på samma sätt som övriga bruksmynt. 

Minnesmynt kan lösas in på en bank

Om du har minnesmynt som du inte längre vill ha kvar kan det vara möjligt att lösa in dem på en bank, eventuellt mot en avgift. Du kan också vända dig till exempelvis en mynthandlare.

Köp av minnesmynt

Riksbanken har ingen försäljning av minnesmynt. Dessa kan köpas från till exempel mynthandlare.

Tidigare utgivna minnesmynt

Riksbanken har genom åren gett ut en mängd olika minnesmynt. Information om dessa hittar du under Minnesmynt och respektive år. Låg- och högupplösta bilder av mynten hittar du via länk under "Läs även". 

Broschyren "Mynt till ära och minne"

Riksbanken har i samarbete med Kungliga Myntkabinettet tagit fram en broschyr som presenterar alla minnesmynt utgivna fram till och med 2004, se länk under "Läs även".

Dela

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

2 + 6 ?