Betalningsbalans

Betalningsbalansen är en sammanställning av ett lands reala och finansiella transaktioner gentemot utlandet.

 

Statistiska centralbyrån, SCB, publicerar statistiken

Riksbanken har uppdragit åt Statistiska centralbyrån (SCB) att från den 1 september 2007 producera, sammanställa och publicera statistik för Riksbankens räkning. 

 

Statistiken publiceras på Statistiska centralbyråns webbplats.

 

Frågor om statistiken besvaras av SCB.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

3 + 1 ?