Finansmarknad

Finansmarknadsstatistik är statistik över svenska finansinstitut och de finansiella marknaderna.

 

Statistiska centralbyrån, SCB, publicerar finansmarknadsstatistiken
Riksbanken har sedan den 1 april 2003 uppdragit till Statistiska centralbyrån, SCB, att samla in, sammanställa och publicera finansmarknadsstatistiken.

 

Statistiken omfattar tilll exempel

  • penningmängd
  • balansräkningar
  • räntestatistik och
  • värdepappersmarknaden.

Statistiken bygger på rapportering från monetära finansinstitut (MFI) vilket innefattar banker, bostadsinstitut, finansbolag, kommun- och företagsfinansierande institut, monetära värdepappersbolag och monetära investeringsfonder (penningmarknadsfonder).

 

All statistik finns på SCB:s centralbyråns webbplats, se länk.

 

Frågor om statistiken besvaras av SCB.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

6 + 5 ?