Länkar till andra myndigheter

Flera myndigheter i Sverige publicerar svensk ekonomisk
och finansiell statistik: Statistiska centralbyrån (SCB), Riksgäldskontoret, Ekonomistyrningsverket och Konjunkturinstiutet.

Statistiska centralbyrån, SCB

SCB publicerar statistik bland annat inom områdena:

  • Arbetsmarknad
  • Handel med varor och tjänster
  • Hushållens ekonomi
  • Nationalräkenskaper
  • Näringsverksamhet
  • Priser och konsumtion (konsumentprisindex)

Riksgälden

Riksgälden publicerar statistik över:

  • Statlig upplåning och statsskuld

Ekonomistyrningsverket

Ekonomistyrningsverket publicerar statistik över:

  • Utfallet av statsbudgeten

Konjunkturinstitutet

Konjunkturinstitutet publicerar statistik över:

  • Hushållens inköpsplaner.

Fler myndigheter

Ett drygt 20-tal myndigheter i Sverige publicerar statistik inom olika områden. På SCB:s webbplats finns en lista över dessa och vad respektive myndighet ansvarar för.

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

6 + 3 ?