Omsättningen på penning- och obligationsmarknaden

Datum Rubrik
Fixed Income, Daily Turnover 784 kB
Interest Rate Derivatives, Daily Turnover 151 kB
Omsättning FI Januari 2017 34 kB