Omsättningen på penning- och obligationsmarknaden 2012