Omsättningen på penning- och obligationsmarknaden 2013