Omsättningen på penning- och obligationsmarknaden 2017

Datum Rubrik
Fixed Income, Daily Turnover 801 kB
Interest Rate Derivatives, Daily Turnover 154 kB
Omsättning FI Januari 2017 34 kB