Sedel- och myntstatistik

Sedlar i cirkulation 2017-10-31

Värde per valör (miljoner kronor)

Valör Giltiga sedlar

Sedlar ogiltiga
vid 
utgången av
juni 2017

Övriga ogiltiga

sedlar*

20 1 002


50 983


100 2 953
1 277

200 6 438


500 30 345
3 007

1000 3 480


Totalt 45 201
4 284
2 400
 
Total sedelmängd 51 885
 

 

Uppgifterna i tabellen är avrundade.


* Posten övriga ogiltiga sedlar innehåller sedlar som upphörde att vara lagliga betalningsmedel vid utgången av 2013 och vid utgången av juni 2016.

Mynt i cirkulation 2017-10-31

Värde per valör (miljoner kronor)

Valör Giltiga mynt Mynt ogiltiga
vid utgången av
juni 2017
1 123
717
2 162
7
5 311
615
10 2 105
 
Minnesmynt  34  
Totalt 2 735
1 339
 
Total myntmängd 4 074


Uppgifterna i tabellen är avrundade.

Sedlar och mynt, årsgenomsnitt

Baserat på den sista dagen i varje månad

 

 2012

 2013

 2014

 2015 2016

Genomsnittligt värde

på sedlar och mynt i cirkulation

(miljarder kronor)

94

88

80 77 65

Genomsnittligt värde

på sedlar i cirkulation

(miljarder kronor)

89

83

75 71 60

Genomsnittligt värde

på mynt i cirkulation

(miljarder kronor)

5

5

5 5 5

 

Antal sedlar i cirkulation
(miljoner stycken)

336

334

325 317 288

Antal mynt i cirkulation
(miljoner stycken)

1 889

1 911

1 918 1 917

1 823

 

Uppgifterna om genomsnittligt värde på sedlar och mynt respektive antalet sedlar och mynt i cirkulation är avrundade. I uppgiften om genomsnittligt värde på mynt i cirkulation och antal mynt i cirkulation ingår inte minnesmynt.  

Genomsnittligt värde på sedlar i cirkulation
2007 - 2016, miljarder kronor 

Diagram över värde på utelöpande sedlar 2007 - 2016

Källa: Riksbanken 

Genomsnittligt värde på mynt i cirkulation
2007 - 2016, miljarder kronor

Genomsnittligt värde på mynt i cirkulation 2007 - 2016

Källa: Riksbanken 

Uppgifterna i diagrammet inkluderar inte värdet av minnesmynt.

Sedlar och mynt, årskifte 

 

2015-12-31 2016-12-31
Värde på sedlar och mynt i cirkulation
(miljarder kronor)
73,5 62,4
Värde på sedlar i cirkulation
(miljarder kronor)
68,2 57,5
Värde på mynt i cirkulation
(miljarder kronor)
5,3 4,9
Antal sedlar i cirkulation
(miljoner stycken)
317 279
Antal mynt i cirkulation
(miljoner stycken)
1 905 1 750

Sedlar i cirkulation

Värde per valör (miljoner kronor)    

 Valör

2015-12-31 2016-12-31
20 kronor 1 850 1 032
50 kronor 1 114 988
100 kronor 8 045 5 172
200 kronor 932 6 513
500 kronor  49 789 37 940
1 000 kronor 4 198 3 299
Ogiltiga sedlar* 2 262 2 592
SUMMA 68 193 57 535

* Posten ogiltiga sedlar innehåller sedlar som upphört att vara lagliga betalningsmedel. 

Mynt i cirkulation

Värde per valör (miljoner kronor)

Valör 

2015-12-31 2016-12-31
1 kronor 1 390 1 249
2 kronor 8 61
5 kronor 1 310 1 191
10 kronor 2 492 2 320
Minnesmynt 58 37
SUMMA 5 258 4 858

Antal mynt präglade med respektive årtal

Tabellen nedan visar hur många mynt som har präglats med respektive årtal. Efterfrågan styr hur många av dessa mynt som finns i cirkulation i samhället.

 År

50-öring

1-krona

5-krona

10-krona 

2000 33 060 252 107 191 187 3 851 326 8 520 983
2001 30 120 532 23 905 454 6 001 481 4 171 757
2002 32 019 578 62 436 783 13 054 800 12 025 624
2003 32 074 768 54 178 242 11 063 204 13 824 632
2004 25 958 649 42 060 252 6 732 730 9 045 581
2005 25 024 203 21 469 169 4 372 783 13 205 261
2006 30 000 000 4 531 150
2007 50 000 000 30 751 250 628 000 15 200 000
2008 35 000 000 60 510 000 12 000 000 12 000 000
2009 20 000 000 40 020 000 10 000 000 3 400 000
2010
2011
2012 20 000 000
2013 5 000 000
2014 - - - -
2015 -

-

- -

 

Det finns mynt med årtal 2016 präglade i valörerna 1, 2 och 5 kronor. Antalet mynt präglade med detta årtal är betydligt fler än tidigare år eftersom Riksbanken under 2016 introducerade en ny myntserie. Det exakta antalet mynt kan inte redovisas av säkerhetsskäl.

Förfalskade sedlar

 

2012

2013 

2014 2015 2016

Antal förfalskade

sedlar (stycken)

533 1 048 246 295 379
Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

6 + 1 ?