Svensk ekonomisk och finansiell statistik (SDDS)

Special Data Dissemination Standard (SDDS)

Special Data Dissemination Standard (SDDS), är en statistikstandard utarbetad av Internationella valutafonden som Sverige är ansluten till. Uppdateringar sker samma dag som ny statistik offentliggörs. Statistiken produceras av Statistiska centralbyrån (SCB), Sveriges Riksbank (RB), Ekonomistyrningsverket (ESV), Riksgäldskontoret (RGK) och Konjunkturinstitutet (KI).

Ja Nej

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

3 + 4 ?