Riksbankens tillgångar och skulder

Riksbankens tillgångar och skulder publiceras fyra gånger per månad i den så kallade  veckorapporten. Uppdatering sker två arbetsdagar efter den 7:e, 15:e, 23:e samt den sista bankdagen i månaden senast kl. 15:00. Vid kvartal sker uppdatering tre arbetsdagar efter den sista dagen på kvartalet senast kl. 15:00.

Datum Rubrik
Riksbankens tillgångar och skulder, tidsserier 215 kB
Veckorapport 2018-01-15 63 kB
Veckorapport 2018-01-07 63 kB