Riksbankens tillgångar och skulder, veckorapport 2000

Riksbankens tillgångar och skulder publiceras fyra gånger per månad i den så kallade  veckorapporten. Uppdatering sker två arbetsdagar efter den 7:e, 15:e, 23:e samt den sista bankdagen i månaden senast kl. 15:00. Vid kvartal sker uppdatering tre arbetsdagar efter den sista dagen på kvartalet senast kl. 15:00.

Datum Rubrik
Veckorapport 00-12-29 73 kB
Månadsrapport 00-12-29 70 kB
Veckorapport 00-12-22 71 kB
Veckorapport 00-12-15 71 kB
Veckorapport 00-12-07 70 kB
Veckorapport 00-11-30 71 kB
Månadsrapport 00-11-30 70 kB
Veckorapport 00-11-23 71 kB
Veckorapport 00-11-15 70 kB
Veckorapport 00-11-07 70 kB
Veckorapport 00-10-31 71 kB
Månadsrapport 00-10-31 69 kB
Veckorapport 00-10-23 70 kB
Veckorapport 00-10-13 70 kB
Veckorapport 00-10-06 69 kB
Veckorapport 00-09-29 66 kB
Månadsrapport 00-09-29 69 kB
Veckorapport 00-09-22 64 kB
Veckorapport 00-09-15 64 kB
Veckorapport 00-09-07 61 kB