Riksbankens tillgångar och skulder, veckorapport 2001

Riksbankens tillgångar och skulder publiceras fyra gånger per månad i den så kallade  veckorapporten. Uppdatering sker två arbetsdagar efter den 7:e, 15:e, 23:e samt den sista bankdagen i månaden senast kl. 15:00. Vid kvartal sker uppdatering tre arbetsdagar efter den sista dagen på kvartalet senast kl. 15:00.

Datum Rubrik
Månadsrapport 2001-12-31 35 kB
Veckorapport 2001-12-28 41 kB
Veckorapport 2001-12-21 41 kB
Veckorapport 2001-12-14 40 kB
Veckorapport 2001-12-07 66 kB
Månadsrapport 2001-11-30 35 kB
Veckorapport 2001-11-30 40 kB
Veckorapport 2001-11-23 40 kB
Veckorapport 2001-11-15 40 kB
Veckorapport 2001-11-07 40 kB
Månadsrapport 2001-10-31 35 kB
Veckorapport 2001-10-31 40 kB
Veckorapport 2001-10-23 40 kB
Veckorapport 2001-10-15 40 kB
Veckorapport 2001-10-05 40 kB
Månadsrapport 2001-09-30 35 kB
Veckorapport 2001-09-28 39 kB
Veckorapport 2001-09-21 41 kB
Veckorapport 2001-09-14 41 kB
Veckorapport 2001-09-07 41 kB