Riksbankens tillgångar och skulder, veckorapport 2002

Riksbankens tillgångar och skulder publiceras fyra gånger per månad i den så kallade  veckorapporten. Uppdatering sker två arbetsdagar efter den 7:e, 15:e, 23:e samt den sista bankdagen i månaden senast kl. 15:00. Vid kvartal sker uppdatering tre arbetsdagar efter den sista dagen på kvartalet senast kl. 15:00.

Datum Rubrik
Månadsrapport 2002-12-31 36 kB
Veckorapport 2002-12-31 41 kB
Veckorapport 2002-12-23 42 kB
Veckorapport 2002-12-13 42 kB
Veckorapport 2002-12-06 44 kB
Månadsrapport 2002-11-29 36 kB
Veckorapport 2002-11-29 44 kB
Veckorapport 2002-11-22 42 kB
Veckorapport 2002-11-15 42 kB
Veckorapport 2002-11-07 42 kB
Månadsrapport 2002-10-31 36 kB
Veckorapport 2002-10-31 43 kB
Veckorapport 2002-10-23 42 kB
Veckorapport 2002-10-15 42 kB
Veckorapport 2002-10-07 42 kB
Månadsrapport 2002-09-30 36 kB
Veckorapport 2002-09-30 43 kB
Veckorapport2002-09-23 42 kB
Veckorapport 2002-09-13 42 kB
Veckorapport 2002-09-06 42 kB