Riksbankens tillgångar och skulder, veckorapport 2004

Riksbankens tillgångar och skulder publiceras fyra gånger per månad i den så kallade  veckorapporten. Uppdatering sker två arbetsdagar efter den 7:e, 15:e, 23:e samt den sista bankdagen i månaden senast kl. 15:00. Vid kvartal sker uppdatering tre arbetsdagar efter den sista dagen på kvartalet senast kl. 15:00.

Datum Rubrik
Veckorapport 2004-12-31 153 kB
Veckorapport 2004-12-23 148 kB
Veckorapport 2004-12-15 151 kB
Veckorapport 2004-12-07 151 kB
Veckorapport 2004-11-30 151 kB
Veckorapport 2004-11-23 151 kB
Veckorapport 2004-11-15 151 kB
Veckorapport 2004-11-07 151 kB
Veckorapport 2004-10-31 151 kB
Veckorapport 2004-10-23 151 kB
Veckorapport 2004-10-15 151 kB
Veckorapport 2004-10-07 151 kB
Veckorapport 2004-09-30 153 kB
Veckorapport 2004-09-23 151 kB
Veckorapport 2004-09-15 151 kB
Veckorapport 2004-09-07 150 kB
Veckorapport 2004-08-31 155 kB
Veckorapport 2004-08-23 150 kB
Veckorapport 2004-08-15 151 kB
Veckorapport 2004-08-07 150 kB