Riksbankens tillgångar och skulder, veckorapport 2006

Riksbankens tillgångar och skulder publiceras fyra gånger per månad i den så kallade  veckorapporten. Uppdatering sker två arbetsdagar efter den 7:e, 15:e, 23:e samt den sista bankdagen i månaden senast kl. 15:00. Vid kvartal sker uppdatering tre arbetsdagar efter den sista dagen på kvartalet senast kl. 15:00.

Datum Rubrik
Veckorapport 2006-12-31 82 kB
Veckorapport 2006-12-23 154 kB
Veckorapport 2006-12-15 154 kB
Veckorapport 2006-12-07 153 kB
Veckorapport 2006-11-30 153 kB
Veckorapport 2006-11-23 153 kB
Veckorapport 2006-11-15 151 kB
Veckorapport 2006-11-07 153 kB
Veckorapport 2006-10-31 152 kB
Veckorapport 2006-10-23 152 kB
Veckorapport 2006-10-15 152 kB
Veckorapport 2006-10-07 152 kB
Veckorapport 2006-09-30 155 kB
Veckorapport 2006-09-23 151 kB
Veckorapport 2006-09-15 151 kB
Vecko rapport 2006-09-07 153 kB
Veckorapport 2006-08-31 152 kB
Veckorapport 2006-08-23 152 kB
Veckorapport 2006-08-15 152 kB
Veckorapport 2006-08-07 152 kB