Riksbankens tillgångar och skulder, veckorapport 2008

Riksbankens tillgångar och skulder publiceras fyra gånger per månad i den så kallade  veckorapporten. Uppdatering sker två arbetsdagar efter den 7:e, 15:e, 23:e samt den sista bankdagen i månaden senast kl. 15:00. Vid kvartal sker uppdatering tre arbetsdagar efter den sista dagen på kvartalet senast kl. 15:00.

Datum Rubrik
Veckorapport 2008-12-31 81 kB
Veckorapport 2008-12-23 164 kB
Veckorapport 2008-12-15 158 kB
Veckorapport 2008-12-07 158 kB
Veckorapport 2008-11-30 161 kB
Veckorapport 2008-11-23 158 kB
Veckorapport 2008-11-15 158 kB
Veckorapport 2008-11-07 161 kB
Veckorapport 2008-10-31 161 kB
Veckorapport 2008-10-23 161 kB
Veckorapport 2008-10-15 161 kB
Veckorapport 2008-10-07 160 kB
Veckorapport 2008-09-30 83 kB
Veckorapport 2008-09-23 155 kB
Veckorapport 2008-09-15 155 kB
Veckorapport 2008-09-07 155 kB
Veckorapport 2008-08-31 155 kB
Veckorapport 2008-08-23 154 kB
Veckorapport 2008-08-15 157 kB
Veckorapport 2008-08-07 157 kB