2011

Riksbankens tillgångar och skulder publiceras fyra gånger per månad i den så kallade  veckorapporten. Uppdatering sker två arbetsdagar efter den 7:e, 15:e, 23:e samt den sista bankdagen i månaden senast kl. 15:00. Vid kvartal sker uppdatering tre arbetsdagar efter den sista dagen på kvartalet senast kl. 15:00.

Datum Rubrik
Veckorapport 2011-12-31
Veckorapport 2011-12-23 95 kB
Veckorapport 2011-12-15 95 kB
Veckorapport 2011-12-07 95 kB
Veckorapport 2011-11-30 95 kB
Veckorapport 2011-11-23 95 kB
Veckorapport 2011-11-15 95 kB
Veckorapport 2011-11-07 95 kB
Veckorapport 2011-10-31 95 kB
Veckorapport 2011-10-23 95 kB
Veckorapport 2011-10-15 95 kB
Veckorapport 2011-10-07 95 kB
Veckorapport 2011-09-30 96 kB
Veckorapport 2011-09-23 95 kB
Veckorapport 2011-09-15 95 kB
Veckorapport 2011-09-07 95 kB
Veckorapport 2011-08-31 95 kB
Veckorapport 2011-08-23 95 kB
Veckorapport 2011-08-15 95 kB
Veckorapport 2011-08-07 95 kB