Valutareserv och likviditetsposition i utländsk valuta

Filerna presenterar information från Sveriges riksbank och Riksgäldskontoret avseende valutareserven, övriga tillgångar i utländsk valuta samt förutbestämda och potentiella nettoflöden av utländsk valuta under de närmaste 12 månaderna.

 

Samtliga belopp är angivna i miljoner USD om ej annat angivits.

Datum Rubrik
Oktober 2017 23 kB
September 2017 23 kB
Augusti 2017 23 kB
Juli 2017 23 kB
Juni 2017 21 kB
Maj 2017 23 kB
April 2017 23 kB
Mars 2017 23 kB
Februari 2017 23 kB
Januari 2017 23 kB