SVENSK EKONOMISK
OCH FINANSIELL STATISTIK
Tidpunkt för senaste uppdatering:
17 dec, 2014, 13:19
Uppgifterna på denna länkade sida innehåller data som beskrivs på Internationella Valutafondens Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB). För en utförligare beskrivning av denna statistikstandard som Sverige anslutit sig till, klicka på DSBB Home Page.


Statistikområde och serie

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information
RÄNTEBÄRANDE UTLANDSSKULD 
Räntebärande utlandsskuld, brutto 
Räntebärande utlandsskuld, totalt, brutto 

Räntebärande utlandsskuld, totalt, brutto 

SEK Miljoner 

Kv 3 2014 

7 666 600 

7 555 800 

.. 

.. 

SCB: Epost 
Räntebärande utlandsskuld, totalt, brutto nedbruten per sektor 
Offentlig sektor 
Offentlig sektor  SEK Miljoner  Kv 3 2014  782 300  739 100  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014  131 700  124 500  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014  119 900  114 100  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014  2 900  700  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014  9 000  9 600  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014  650 600  614 600  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 3 2014  631 900  597 900  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014  18 200  16 300  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 3 2014  500  500  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
Riksbanken 
Riksbanken  SEK Miljoner  Kv 3 2014  25 100  23 500  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014  1 000  200  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014  1 000  200  ..  ..  SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014  24 100  23 300  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014  24 100  23 300  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
Monetära finansiella institut (MFI) 
Monetära finansiella institut (MFI)  SEK Miljoner  Kv 3 2014  4 657 500  4 589 500  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014  2 384 200  2 385 300  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014  619 900  619 200  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014  228 300  220 700  ..  ..  SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014  153 800  145 700  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014  2 273 300  2 204 200  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 3 2014  2 175 400  2 102 000  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014  27 400  26 000  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
Övriga sektorer 
Övriga sektorer  SEK Miljoner  Kv 3 2014  865 200  828 800  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014  201 400  194 000  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014  29 800  32 400  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014  79 500  68 400  ..  ..  SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter  SEK Miljoner  Kv 3 2014  92 100  93 100  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014  663 700  634 800  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 3 2014  359 400  339 300  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014  304 000  294 400  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter  SEK Miljoner  Kv 3 2014  300  1 100  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
 
Räntebärande utlandsskuld, brutto; Övriga sektorer (ovan) nedbruten på undersektorer 
Icke-Monetära Finansiella företag 
Icke-Monetära Finansiella företag  SEK Miljoner  Kv 3 2014  86 000  68 900  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014  54 200  40 500  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014  400  1 300  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014  53 800  39 200  ..  ..  SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
     Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014  31 700  28 400  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 3 2014  31 700  28 400  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
Icke-finansiella företag 
Icke-finansiella företag  SEK Miljoner  Kv 3 2014  779 200  759 900  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014  147 200  153 500  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014  29 400  31 100  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014  25 700  29 200  ..  ..  SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter  SEK Miljoner  Kv 3 2014  92 100  93 100  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014  632 000  606 400  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 3 2014  327 700  310 900  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014  304 000  294 400  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter  SEK Miljoner  Kv 3 2014  300  1 100  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
Hushåll & ickevinstdrivande institutioner 
Hushåll & ickevinstdrivande institutioner  SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014  ..  ..  SCB: Epost 
 
Direkt investeringar: Koncernlån 
Direkt investeringar: Koncernlån  SEK Miljoner  Kv 3 2014  1 336 400  1 374 900  ..  ..  SCB: Epost 
  Skulder till koncernbolag 6) SEK Miljoner  Kv 3 2014  449 500  467 100  ..  ..  SCB: Epost 
  Skulder till utländska ägare   SEK Miljoner  Kv 3 2014  886 900  907 800  ..  ..  SCB: Epost 

Fotnoter:

1) Uppgifterna avser ej säsongrensade data, om ej annat anges.
2) Uppgifterna är normalt föremål för revidering , om ej annat anges.
3) Räntebärande värdepapper är marknadsvärderade i övrigt nominella värden.
4) I uppgifterna för lån ingår inlåning och valutor.
5) Uppgift saknas.
6) Skulder till utländska dotterbolag, som i utlandsställningen redovisas netto under direkta investeringar i utlandet, redovisas i denna sammanställning brutto.