SVENSK EKONOMISK
OCH FINANSIELL STATISTIK
Tidpunkt för senaste uppdatering:
18 nov, 2014, 14:47
Uppgifterna på denna länkade sida innehåller data som beskrivs på Internationella Valutafondens Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB). För en utförligare beskrivning av denna statistikstandard som Sverige anslutit sig till, klicka på DSBB Home Page.


Statistikområde och serie

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information
RÄNTEBÄRANDE UTLANDSSKULD 
Räntebärande utlandsskuld, brutto 
Räntebärande utlandsskuld, totalt, brutto 

Räntebärande utlandsskuld, totalt, brutto 

SEK Miljoner 

Kv 2 2014 

7 614 225 

7 465 016 

.. 

.. 

SCB: Epost 
Räntebärande utlandsskuld, totalt, brutto nedbruten per sektor 
Offentlig sektor 
Offentlig sektor  SEK Miljoner  Kv 2 2014  739 354  698 171  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 2 2014  124 507  56 559  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 2 2014  114 126  46 094  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 2 2014  733  65  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 2 2014  9 648  10 400  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 2 2014  614 847  641 612  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 2 2014  598 577  626 306  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 2 2014  16 270  15 306  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
Riksbanken 
Riksbanken  SEK Miljoner  Kv 2 2014  23 472  23 216  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 2 2014  205  673  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 2 2014  205  673  ..  ..  SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 2 2014  23 267  22 543  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 2 2014  23 267  22 543  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
Monetära finansiella institut (MFI) 
Monetära finansiella institut (MFI)  SEK Miljoner  Kv 2 2014  4 589 534  4 475 332  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 2 2014  2 385 315  2 266 045  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 2 2014  619 167  562 827  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 2 2014  1 620 446  1 556 671  ..  ..  SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 2 2014  145 702  146 547  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 2 2014  2 204 219  2 209 287  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 2 2014  2 102 008  2 116 828  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 2 2014  102 211  92 459  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
Övriga sektorer 
Övriga sektorer  SEK Miljoner  Kv 2 2014  846 555  841 876  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 2 2014  195 076  185 982  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 2 2014  35 842  31 010  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 2 2014  69 885  62 371  ..  ..  SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter  SEK Miljoner  Kv 2 2014  89 349  92 601  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 2 2014  651 479  655 894  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 2 2014  364 996  358 598  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 2 2014  286 483  297 295  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter  SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
 
Räntebärande utlandsskuld, brutto; Övriga sektorer (ovan) nedbruten på undersektorer 
Icke-Monetära Finansiella företag 
Icke-Monetära Finansiella företag  SEK Miljoner  Kv 2 2014  68 892  67 101  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 2 2014  40 535  39 064  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 2 2014  1 346  484  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 2 2014  39 189  38 580  ..  ..  SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
     Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 2 2014  28 357  28 037  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 2 2014  28 357  28 037  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
Icke-finansiella företag 
Icke-finansiella företag  SEK Miljoner  Kv 2 2014  777 664  774 775  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 2 2014  154 541  146 918  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 2 2014  34 497  30 526  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 2 2014  30 695  23 791  ..  ..  SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter  SEK Miljoner  Kv 2 2014  89 349  92 601  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 2 2014  623 123  627 856  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 2 2014  336 639  330 561  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 2 2014  286 483  297 295  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter  SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
Hushåll & ickevinstdrivande institutioner 
Hushåll & ickevinstdrivande institutioner  SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 2 2014  ..  ..  SCB: Epost 
 
Direkt investeringar: Koncernlån 
Direkt investeringar: Koncernlån  SEK Miljoner  Kv 2 2014  1 415 310  1 426 421  ..  ..  SCB: Epost 
  Skulder till koncernbolag 6) SEK Miljoner  Kv 2 2014  475 545  440 228  ..  ..  SCB: Epost 
  Skulder till utländska ägare   SEK Miljoner  Kv 2 2014  939 765  986 193  ..  ..  SCB: Epost 

Fotnoter:

1) Uppgifterna avser ej säsongrensade data, om ej annat anges.
2) Uppgifterna är normalt föremål för revidering , om ej annat anges.
3) Räntebärande värdepapper är marknadsvärderade i övrigt nominella värden.
4) I uppgifterna för lån ingår inlåning och valutor.
5) Uppgift saknas.
6) Skulder till utländska dotterbolag, som i utlandsställningen redovisas netto under direkta investeringar i utlandet, redovisas i denna sammanställning brutto.