SVENSK EKONOMISK
OCH FINANSIELL STATISTIK
Tidpunkt för senaste uppdatering:
24 apr, 2014, 13:49
Uppgifterna på denna länkade sida innehåller data som beskrivs på Internationella Valutafondens Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB). För en utförligare beskrivning av denna statistikstandard som Sverige anslutit sig till, klicka på DSBB Home Page.


Statistikområde och serie

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information
RÄNTEBÄRANDE UTLANDSSKULD 
Räntebärande utlandsskuld, brutto 
Räntebärande utlandsskuld, totalt, brutto 

Räntebärande utlandsskuld, totalt, brutto 

SEK Miljoner 

Kv 4 2013 

7 152 436 

7 093 354 

.. 

.. 

SCB: Epost 
Räntebärande utlandsskuld, totalt, brutto nedbruten per sektor 
Offentlig sektor 
Offentlig sektor  SEK Miljoner  Kv 4 2013  720 462  700 180  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 4 2013  77 901  86 671  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 4 2013  67 456  73 954  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 4 2013  2 215  3 700  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 4 2013  8 230  9 016  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 4 2013  642 561  613 510  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 4 2013  627 018  599 737  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 4 2013  15 543  13 772  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
Riksbanken 
Riksbanken  SEK Miljoner  Kv 4 2013  22 975  24 388  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 4 2013  706  2 223  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 4 2013  706  2 223  ..  ..  SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 4 2013  22 269  22 164  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 4 2013  22 269  22 164  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
Monetära finansiella institut (MFI) 
Monetära finansiella institut (MFI)  SEK Miljoner  Kv 4 2013  4 256 999  4 172 445  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 4 2013  2 010 575  2 078 451  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 4 2013  546 439  528 658  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 4 2013  1 314 951  1 428 286  ..  ..  SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 4 2013  149 185  121 507  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 4 2013  2 246 423  2 093 995  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 4 2013  2 151 384  1 999 684  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 4 2013  95 039  94 310  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
Övriga sektorer 
Övriga sektorer  SEK Miljoner  Kv 4 2013  758 472  793 028  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 4 2013  159 685  211 920  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 4 2013  30 608  30 696  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 4 2013  42 090  94 278  ..  ..  SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter  SEK Miljoner  Kv 4 2013  86 987  86 946  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 4 2013  598 787  581 108  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 4 2013  344 700  335 437  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 4 2013  254 088  245 672  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter  SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
 
Räntebärande utlandsskuld, brutto; Övriga sektorer (ovan) nedbruten på undersektorer 
Icke-Monetära Finansiella företag 
Icke-Monetära Finansiella företag  SEK Miljoner  Kv 4 2013  54 005  108 398  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 4 2013  28 096  81 347  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 4 2013  72  302  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 4 2013  28 023  81 045  ..  ..  SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
     Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 4 2013  25 910  27 051  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 4 2013  25 910  27 051  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
Icke-finansiella företag 
Icke-finansiella företag  SEK Miljoner  Kv 4 2013  704 467  684 630  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 4 2013  131 589  130 573  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 4 2013  30 536  30 395  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 4 2013  14 066  13 232  ..  ..  SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter  SEK Miljoner  Kv 4 2013  86 987  86 946  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 4 2013  572 878  554 057  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 4 2013  318 790  308 385  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 4 2013  254 088  245 672  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter  SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
Hushåll & ickevinstdrivande institutioner 
Hushåll & ickevinstdrivande institutioner  SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 4 2013  ..  ..  SCB: Epost 
 
Direkt investeringar: Koncernlån 
Direkt investeringar: Koncernlån  SEK Miljoner  Kv 4 2013  1 393 528  1 403 312  ..  ..  SCB: Epost 
  Skulder till koncernbolag 6) SEK Miljoner  Kv 4 2013  452 430  436 444  ..  ..  SCB: Epost 
  Skulder till utländska ägare   SEK Miljoner  Kv 4 2013  941 098  966 868  ..  ..  SCB: Epost 

Fotnoter:

1) Uppgifterna avser ej säsongrensade data, om ej annat anges.
2) Uppgifterna är normalt föremål för revidering , om ej annat anges.
3) Räntebärande värdepapper är marknadsvärderade i övrigt nominella värden.
4) I uppgifterna för lån ingår inlåning och valutor.
5) Uppgift saknas.
6) Skulder till utländska dotterbolag, som i utlandsställningen redovisas netto under direkta investeringar i utlandet, redovisas i denna sammanställning brutto.