SVENSK EKONOMISK
OCH FINANSIELL STATISTIK
Tidpunkt för senaste uppdatering:
19 aug, 2014, 16:06
Uppgifterna på denna länkade sida innehåller data som beskrivs på Internationella Valutafondens Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB). För en utförligare beskrivning av denna statistikstandard som Sverige anslutit sig till, klicka på DSBB Home Page.


Statistikområde och serie

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information
RÄNTEBÄRANDE UTLANDSSKULD 
Räntebärande utlandsskuld, brutto 
Räntebärande utlandsskuld, totalt, brutto 

Räntebärande utlandsskuld, totalt, brutto 

SEK Miljoner 

Kv 1 2014 

7 436 031 

7 169 390 

.. 

.. 

SCB: Epost 
Räntebärande utlandsskuld, totalt, brutto nedbruten per sektor 
Offentlig sektor 
Offentlig sektor  SEK Miljoner  Kv 1 2014  698 171  720 462  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 1 2014  56 559  77 901  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 1 2014  46 094  67 456  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 1 2014  65  2 215  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 1 2014  10 400  8 230  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 1 2014  641 612  642 561  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 1 2014  626 306  627 018  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 1 2014  15 306  15 543  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
Riksbanken 
Riksbanken  SEK Miljoner  Kv 1 2014  23 216  22 975  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 1 2014  673  706  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 1 2014  673  706  ..  ..  SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 1 2014  22 543  22 269  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 1 2014  22 543  22 269  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
Monetära finansiella institut (MFI) 
Monetära finansiella institut (MFI)  SEK Miljoner  Kv 1 2014  4 475 332  4 256 999  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 1 2014  2 266 045  2 010 575  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 1 2014  562 827  546 439  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 1 2014  1 556 671  1 314 951  ..  ..  SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 1 2014  146 547  149 185  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 1 2014  2 209 287  2 246 423  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 1 2014  2 116 828  2 151 384  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 1 2014  92 459  95 039  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
Övriga sektorer 
Övriga sektorer  SEK Miljoner  Kv 1 2014  811 750  763 136  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 1 2014  179 478  160 800  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 1 2014  31 010  30 608  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 1 2014  55 821  42 186  ..  ..  SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter  SEK Miljoner  Kv 1 2014  92 648  88 006  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 1 2014  632 271  602 336  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 1 2014  358 598  344 700  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 1 2014  273 673  257 636  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter  SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
 
Räntebärande utlandsskuld, brutto; Övriga sektorer (ovan) nedbruten på undersektorer 
Icke-Monetära Finansiella företag 
Icke-Monetära Finansiella företag  SEK Miljoner  Kv 1 2014  67 101  54 005  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 1 2014  39 064  28 096  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 1 2014  484  72  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 1 2014  38 580  28 023  ..  ..  SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
     Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 1 2014  28 037  25 910  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 1 2014  28 037  25 910  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
Icke-finansiella företag 
Icke-finansiella företag  SEK Miljoner  Kv 1 2014  744 648  709 131  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 1 2014  140 415  132 705  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 1 2014  30 526  30 536  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 1 2014  17 241  14 163  ..  ..  SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter  SEK Miljoner  Kv 1 2014  92 648  88 006  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 1 2014  604 234  576 426  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 1 2014  330 561  318 790  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 1 2014  273 673  257 636  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter  SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
Hushåll & ickevinstdrivande institutioner 
Hushåll & ickevinstdrivande institutioner  SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 1 2014  ..  ..  SCB: Epost 
 
Direkt investeringar: Koncernlån 
Direkt investeringar: Koncernlån  SEK Miljoner  Kv 1 2014  1 427 562  1 405 818  ..  ..  SCB: Epost 
  Skulder till koncernbolag 6) SEK Miljoner  Kv 1 2014  440 103  452 999  ..  ..  SCB: Epost 
  Skulder till utländska ägare   SEK Miljoner  Kv 1 2014  987 459  952 819  ..  ..  SCB: Epost 

Fotnoter:

1) Uppgifterna avser ej säsongrensade data, om ej annat anges.
2) Uppgifterna är normalt föremål för revidering , om ej annat anges.
3) Räntebärande värdepapper är marknadsvärderade i övrigt nominella värden.
4) I uppgifterna för lån ingår inlåning och valutor.
5) Uppgift saknas.
6) Skulder till utländska dotterbolag, som i utlandsställningen redovisas netto under direkta investeringar i utlandet, redovisas i denna sammanställning brutto.