SVENSK EKONOMISK
OCH FINANSIELL STATISTIK
Tidpunkt för senaste uppdatering:
12 feb, 2015, 10:45
Uppgifterna på denna länkade sida innehåller data som beskrivs på Internationella Valutafondens Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB). För en utförligare beskrivning av denna statistikstandard som Sverige anslutit sig till, klicka på DSBB Home Page.


Statistikområde och serie

Mätenhet 1)

Senaste observations- period

Utfall senaste period

Utfall närmast föregående period

Procentuell förändring från närmaste föregående till senaste period

Procentuell förändring från motsvarande period året innan till senaste period

Mer information
RÄNTEBÄRANDE UTLANDSSKULD 
Räntebärande utlandsskuld, brutto 
Räntebärande utlandsskuld, totalt, brutto 

Räntebärande utlandsskuld, totalt, brutto 

SEK Miljoner 

Kv 3 2014

7 666 600

7 555 800

..

..

SCB: Epost 
Räntebärande utlandsskuld, totalt, brutto nedbruten per sektor 
Offentlig sektor 
Offentlig sektor  SEK Miljoner  Kv 3 2014 782 300 739 100 .. .. SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014 131 700 124 500 .. .. SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014 119 900 114 100 .. .. SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014 2 900 700 .. .. SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014 9 000 9 600 .. .. SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014 650 600 614 600 .. .. SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 3 2014 631 900 597 900 .. .. SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014 18 200 16 300 .. .. SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 3 2014 500 500 .. .. SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
Riksbanken 
Riksbanken  SEK Miljoner  Kv 3 2014 25 100 23 500 .. .. SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014 1 000 200 .. .. SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014 1 000 200 .. .. SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014 24 100 23 300 .. .. SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014 24 100 23 300 .. .. SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
Monetära finansiella institut (MFI) 
Monetära finansiella institut (MFI)  SEK Miljoner  Kv 3 2014 4 657 500 4 589 500 .. .. SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014 2 384 200 2 385 300 .. .. SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014 619 900 619 200 .. .. SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014 228 300 220 700 .. .. SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014 153 800 145 700 .. .. SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014 2 273 300 2 204 200 .. .. SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 3 2014 2 175 400 2 102 000 .. .. SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014 27 400 26 000 .. .. SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
Övriga sektorer 
Övriga sektorer  SEK Miljoner  Kv 3 2014 865 200 828 800 .. .. SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014 201 400 194 000 .. .. SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014 29 800 32 400 .. .. SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014 79 500 68 400 .. .. SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
    Handelskrediter  SEK Miljoner  Kv 3 2014 92 100 93 100 .. .. SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014 663 700 634 800 .. .. SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 3 2014 359 400 339 300 .. .. SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014 304 000 294 400 .. .. SCB: Epost 
    Handelskrediter  SEK Miljoner  Kv 3 2014 300 1 100 .. .. SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
 
Räntebärande utlandsskuld, brutto; Övriga sektorer (ovan) nedbruten på undersektorer 
Icke-Monetära Finansiella företag 
Icke-Monetära Finansiella företag  SEK Miljoner  Kv 3 2014 86 000 68 900 .. .. SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014 54 200 40 500 .. .. SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014 400 1 300 .. .. SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014 53 800 39 200 .. .. SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
     Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014 31 700 28 400 .. .. SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 3 2014 31 700 28 400 .. .. SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
Icke-finansiella företag 
Icke-finansiella företag  SEK Miljoner  Kv 3 2014 779 200 759 900 .. .. SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014 147 200 153 500 .. .. SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014 29 400 31 100 .. .. SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014 25 700 29 200 .. .. SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
    Handelskrediter  SEK Miljoner  Kv 3 2014 92 100 93 100 .. .. SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014 632 000 606 400 .. .. SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 3 2014 327 700 310 900 .. .. SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014 304 000 294 400 .. .. SCB: Epost 
    Handelskrediter  SEK Miljoner  Kv 3 2014 300 1 100 .. .. SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
Hushåll & ickevinstdrivande institutioner 
Hushåll & ickevinstdrivande institutioner  SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
  Kortfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
    Penningmarknadsinstrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
    Inlåning och valutor 5) SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
  Långfristiga instrument  SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
    Obligationer och skuldebrev  SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
    Lån 4) SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
    Handelskrediter 5) SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
    Övriga skulder  SEK Miljoner  Kv 3 2014 0 0 .. .. SCB: Epost 
 
Direkt investeringar: Koncernlån 
Direkt investeringar: Koncernlån  SEK Miljoner  Kv 3 2014 1 336 400 1 374 900 .. .. SCB: Epost 
  Skulder till koncernbolag 6) SEK Miljoner  Kv 3 2014 449 500 467 100 .. .. SCB: Epost 
  Skulder till utländska ägare   SEK Miljoner  Kv 3 2014 886 900 907 800 .. .. SCB: Epost 

Fotnoter:

1) Uppgifterna avser ej säsongrensade data, om ej annat anges.
2) Uppgifterna är normalt föremål för revidering , om ej annat anges.
3) Räntebärande värdepapper är marknadsvärderade i övrigt nominella värden.
4) I uppgifterna för lån ingår inlåning och valutor.
5) Uppgift saknas.
6) Skulder till utländska dotterbolag, som i utlandsställningen redovisas netto under direkta investeringar i utlandet, redovisas i denna sammanställning brutto.