Vilka kan bli RIX-deltagare?

Följande institut kan antas som deltagare i RIX:

  • Kreditinstitut
  • Värdepappersföretag
  • Clearingorganisationer
  • Värdepapperscentraler
  • Centrala motparter
  • Riksgäldskontoret

Definitioner av de olika kategorierna av institut samt övriga förutsättningar som ska vara uppfyllda för att ett institut ska kunna antas som motpart återfinns i Villkor för RIX och penningpolitiska instrument.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-04-01