Ny tjänst i RIX för omedelbara betalningar

Riksbanken har kompletterat betalningssystemet RIX med en ny tjänst, RIX-INST, som gör att betalningar kan avvecklas mellan banker i realtid dygnet runt och året om i centralbankspengar. Riksbanken har ingått ett avtal med eurosystemet om att använda plattformen TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) som gör detta möjligt.

Betalningar i RIX dygnet runt

Riksbanken har två parallella avvecklingstjänster; dels RIX-RTGS för avveckling av stora betalningar mellan banker, dels RIX-INST för avveckling av omedelbara betalningar. RIX hanterar i dagsläget främst stora betalningar mellan banker under vardagar klockan 7-18. Genom att RIX är ansluten till ECB:s TIPS-plattform är det möjligt att genomföra många mindre betalningar dygnet runt. 

Redan i dag använder hushåll och företag till exempel mobiltjänsten Swish för att göra omedelbara betalningar. Men Swish-betalningarna görs via bankerna på en privat teknisk plattform och inte genom Riksbankens betalningssystem RIX. Fördelen med RIX-INST är att Riksbanken står för avvecklingen. Avveckling av betalningar sker när likvida medel förs över från en RIX-deltagares konto till en annan RIX-deltagares konto.

Centralbankspengar är det säkraste sättet för banker och andra finansiella institut att göra betalningar mellan varandra eftersom den svenska staten står som garant för pengarnas värde. Dagens arbetsdelning mellan offentlig och privat sektor kommer att finnas kvar: den privata sektorn erbjuder betaltjänster till sina kunder och Riksbanken står för avvecklingen i centralbankspengar.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2021-09-14