Ny tjänst i RIX för omedelbara betalningar

Riksbanken kommer att komplettera betalningssystemet RIX med en ny tjänst, RIX-INST, som gör att betalningar kan avvecklas mellan banker i realtid dygnet runt och året om i centralbankspengar. Riksbanken har ingått ett avtal med eurosystemet om att använda plattformen TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) som gör detta möjligt.

Betalningar i RIX dygnet runt

RIX hanterar i dagsläget främst stora betalningar mellan banker under vardagar klockan 7-18. Genom att ansluta TIPS-plattformen till RIX blir det möjligt att också genomföra många mindre betalningar dygnet runt. När den nya tjänsten är implementerad kommer RIX att bestå av två tjänster, nuvarande RIX-RTGS och RIX-INST. 

Redan i dag använder hushåll och företag till exempel mobiltjänsten Swish för att göra omedelbara betalningar. Men Swish-betalningarna görs via bankerna på en privat teknisk plattform och inte genom Riksbankens betalningssystem RIX. Fördelen med RIX-INST är att Riksbanken står för avvecklingen. Centralbankspengar är det säkraste sättet för banker och andra finansiella institut att göra betalningar mellan varandra eftersom svenska staten står som garant för pengarnas värde. Dagens arbetsdelning mellan offentlig och privat sektor kommer att finnas kvar: den privata sektorn erbjuder betaltjänster till sina kunder och Riksbanken står för avvecklingen i centralbankspengar.

Projekt för att ansluta TIPS till RIX

För att tekniskt kunna implementera TIPS-plattformen till RIX bedriver Riksbanken ett projekt som involverar Riksbanken, deltagarna i RIX (banker, clearingorganisationer och Riksgälden) och ECB.

Riksbanken har också haft avtalsförhandlingar med ECB och eurosystemet som särskilt beaktat de krav som svensk lagstiftning ställer på säkerhetsskydd.

Riksbanken kommer att behöva göra vissa anpassningar i RIX och i systemet för hantering av säkerheter. Riksbanken kommer också att behöva ta i bruk en ny kommunikationslösning gentemot TIPS-plattformen som är särskilt utformad för den här sortens mycket snabba meddelandetrafik.

Eftersom en ny avvecklingstjänst för omedelbara betalningar kommer att vara en del av RIX har också Villkoren för RIX och penningpolitiska instrument anpassats.

Målet är att TIPS-plattformen ska vara implementerad i RIX 2022.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-09-14