Utredning om Riksbankens framtida avvecklingstjänst

Riksbanken genomför under 2021 en förstudie om hur dess framtida avvecklingstjänst för betalningar ska fungera. Som en del i förstudien har Riksbanken skickat ut en konsultation till marknaden.

Nuvarande avvecklingstjänst för betalningar, Riksbankens RIX-system, togs i produktion 2009 och har fungerat väl. Sedan dess har nya tekniker och tjänster tillkommit som i allt större utsträckning konkurrerar med de traditionella betalsystemen, både nationellt och internationellt. Denna utveckling kan komma att leda till krav på ny funktionalitet och påverka deltagarna i RIX-systemet. Det är därför viktigt för Riksbanken att skaffa sig en god uppfattning om vilka behov som finns hos deltagarna i RIX-systemet och hur dessa behov kan tillgodoses.

Avsikten med förstudien om en framtida avvecklingstjänst är att ta fram underlag för Riksbankens beslut om framtida avvecklingssystem för betalningar. Vilken funktionalitet krävs för att tillhandahålla ett effektivt system för avveckling av betaltransaktioner, vilka krav ska ställas på säkerheten i systemet och vilka behov har marknaden, är några frågor som kommer att analyseras.

Riksbankens avsikt är att fortsätta erbjuda marknaden ett modernt, kostnadseffektivt och säkert system för betalningsavveckling i centralbankspengar.

Riksbanken har skickat ut konsultationen till deltagarna i RIX-systemet, Svenska Bankföreningen och P27.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-02-19