Samverkan med betaltjänstleverantörer

Riksbanken har under 2021 fortsatt sitt arbete tillsammans med Accenture för att vidareutveckla testmiljön för e-kronanätverket. Under året har Riksbanken etablerat ett samarbete tillsammans med Handelsbanken och TietoEVRY för att undersöka hur en teknisk anslutning av betaltjänstleverantörer i rollen som deltagare i e-kronanätverket skulle kunna möjliggöras via en sammanlänkning av deltagarnas interna testmiljöer gentemot e-kronanätverkets testmiljö.

Riksbanken vill också ge pilotdeltagarna möjligheten att dela kunskaper, åsikter och ge feedback på den distributionsmodell och tekniska lösning för e-kronan som testas.

Uppdaterad 2021-12-16