Samverkan med betaltjänstleverantörer

Riksbanken kommer i nästa fas av e-kronapiloten att tillsammans med Handelsbanken och TietoEVRY testa den tekniska lösningen för e-kronan. Syftet är att, i en sluten testmiljö, få möjligheten att utreda hur en integrering mellan e-kronanätverket och deltagares befintliga interna system skulle kunna fungera.

Riksbanken vill också ge pilotdeltagarna möjligheten att dela kunskaper, åsikter och ge feedback på den distributionsmodell och tekniska lösning för e-kronan som testas.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-05-24