Kontanthantering

Riksbanken ansvarar för att försörja Sverige med sedlar och mynt.

Riksbanken ger ut kontanter

I Riksbankens uppgifter ingår bland annat att

  • ge ut sedlar och mynt
  • makulera utslitna sedlar och mynt
  • lösa in sedlar som är ogiltiga

Riksbanken styr inte över hur mycket kontanter som används i samhället utan det styrs av allmänhetens efterfrågan. Under 2018 var det genomsnittliga värdet på sedlar och mynt i cirkulation 58 miljarder kronor.

Bankernas kontantdepåer och värdebolag förser samhället med kontanter

Riksbanken lämnar ut kontanter till banker och bankägda bolag. De fem största bankerna har tillsammans bildat Bankomat AB för att förse samhället med kontanter. När det behövs kontanter i samhället hämtar Bankomat dessa hos Riksbanken. Bankomat har för närvarande (augusti 2019) 5 kontantdepåer i drift. Med hjälp av värdebolag förs kontanterna från Bankomat ut till bankerna och handeln. Via uttagsautomater, bankkontor och handeln får allmänheten tillgång till kontanter.

När kontanterna är utslitna går de, via bankerna, handeln och värdebolagen, tillbaka till Bankomat som därefter lämnar tillbaka dem till Riksbanken för makulering. 

Riksbanken gjorde under 2010 och 2011 "Uppföljning av den nya depåstrukturen för kontanthantering" och "Rapport om kontanthanteringen 2011". 

Riksbanken bildade Kontanthanteringsrådet 2006. Kontanthanteringsrådet är ett forum för att diskutera frågor kring kontanthanteringen i samhället.

Uppdaterad 2019-09-10

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!