Tryggad tillgång till kontanter - betänkande från Riksbankskommittén

Hur ska Riksbankens ansvar för kontanthanteringen se ut? Det pågår för närvarande en utredning om kontanters framtida roll i svensk ekonomi, inklusive Riksbankens ansvar.

Riksbankskommittén fick i december 2016 i uppdrag att se över det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen. I uppdraget ingår även att utreda ansvaret för kontanthanteringen, kontantförsörjningen och beredskapen i betalningssystemet.    

När det gäller frågan om Riksbankens ansvar för kontanthanteringen kom Riksbankskommittén med ett delbetänkande i juni 2018 ”Tryggad tillgång till kontanter”, där kommittén behandlat hur Riksbankens ansvar för en väl fungerande kontanthantering i hela landet bör tydliggöras i lag.

Läs utredningens pressmeddelande ”Enig Riksbankskommitté föreslår att de stora bankerna ska säkerställa rimlig tillgång till kontanttjänster” 

Riksbanken har gett sin syn i ett yttrande om delbetänkandet. Läs mer på sidan ”Alla banker bör vara skyldiga att hantera kontanter”.

Riksbanken föreslår att begreppet lagligt betalningsmedel ses över

I april 2019 lämnade Riksbanken in ett förslag till riksdagen om att en kommitté med bred expertkompetens ska få i uppdrag att göra en översyn av begreppet lagligt betalningsmedel, centralbankspengars roll i en digitaliserad ekonomi samt statens respektive den privata sektorns roll och ansvar på betalningsmarknaden. Läs mer på sidan ”Riksbanken föreslår att begreppet lagligt betalningsmedel ses över”. 

Uppdaterad 2019-05-03

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!