Utökat ansvar för betalningar i förslaget till ny riksbankslag

Det pågår en översyn av riksbankslagen och Riksbankens roll och uppgifter i syfte att modernisera det regelverk som styr Riksbanken. Förslaget innebär bland annat att Riksbanken får ett utökat ansvar inom betalningsområdet.

I förslaget till ny riksbankslag står det vidare att Riksbanken ska bidra till att allmänheten ska kunna göra betalningar genom att till exempel tillhandahålla system för avveckling, följa betalningsmarknadens utveckling, tillhandahålla kontanter och andra betalningsmedel, samt genom att övervaka och vid behov samordna hanteringen av kontanter i Sverige.

Riksdagen har ännu inte fattat något beslut om att anta regeringens förlag till ny riksbankslag.

Uppdaterad 2022-02-17