Att lösa in skadade sedlar

Om du har en skadad sedel kan du normalt vända dig till en bank för att byta ut den. Om banken inte byter ut sedeln kan du lösa in den på Riksbanken. Riksbanken har möjlighet att lösa in skadade sedlar. Riksbanken följer lagen om penningtvätt och behöver därför göra en kontroll av varifrån sedlarna kommer. I din ansökan om att lösa in skadade sedlar måste du därför så utförligt som möjligt förklara varifrån du ursprungligen fått sedlarna. Bifoga därför även underlag som t.ex. kvitton, kontoutdrag eller liknande som kan styrka förklaringen. Om du är ombud för någon annan behöver du skicka in en fullmakt.

OBS! Riksbanken tar inte emot utländska sedlar för inlösen.

Den del som finns kvar av sedeln måste också vara i ett stycke. Sedelnumret behöver dock inte finnas med.

  • Om minst två tredjedelar av sedeln finns kvar får du ersättning med hela beloppet.
  • Om mindre än två tredjedelar men mer än en tredjedel av sedeln finns kvar får du ersättning med halva beloppet.

OBS! Riksbanken returnerar inte sedlarna om de inte skulle lösas in. Det beror på att Riksbanken har ett ansvar att se till att de sedlar som är i cirkulation är giltiga. Ogiltiga sedlar får inte tas emot i banker och butiker.

Så här går du tillväga för att lösa in dina skadade sedlar

Fyll i Riksbankens blankett Ansökan om inlösen av skadade eller missfärgade svenska sedlar för privatpersone (PDF), skriv ut och signera den. Därefter skickar du blanketten tillsammans med sedlarna per post till Riksbanken.

Om du vill att dina pengar ska sättas in på ett konto i en utländsk bank ber vi dig använda blanketten. 

Efter att du har fyllt i Riksbankens webbformulär eller blankett skickar du sedlarna till Riksbanken, vi kan ta emot vanlig post såväl som Rek och Värde. Kontakta ditt postombud för information om postens försäkringsvillkor.

Adressen är:

Sveriges riksbank
Inlösen
103 37 Stockholm

Vid en beviljad ansökan tar det vanligtvis cirka två veckor innan du har pengarna insatta på ditt konto. För närvarande har vi dock en högre belastning, vilket medför en längre handläggningstid än normalt. Vid en beviljad ansökan skickar Riksbanken inte ut något meddelande.

Har du frågor?

Kontakta Riksbanken, telefon 08-787 09 06. Telefontider är helgfria vardagar kl. 08.00-12.00. Det går även bra att maila till [email protected].

Läs mer om penningtvättslagen i Sverige på Svenska Bankföreningens webbplats

Uppdaterad 2018-03-06