Den svenska betalningsmarknaden

De vanligaste sätten att betala med i Sverige är kort, kontanter och gireringar. Kontantanvändningen minskar medan alla typer av elektroniska betalningar ökar och utvecklingen går snabbt.

Innovativa betaltjänster lanseras och nya icketraditionella leverantörer av betaltjänster etablerar sig på marknaden. Betalningstjänsten Swish gör det möjligt att göra betalningar mellan bankkonton i realtid och dygnet runt. Swish har de senaste åren ökat stort i antal användare samt volymer och värden.

Sverige är ett av få länder där värdet av sedlar och mynt i omlopp stadigt minskar. Värdet på kontantuttagen har minskat kraftigt de senaste åren. Endast 20 procent av alla betalningar i butik görs i dag kontant, vilket är lågt jämfört med många andra länder.

Riksbankens roll inom området betalningar

För Riksbanken är betalningsmarknaden av intresse av flera anledningar.
Riksbanken har:

Publicerat om betalningar

Riksbanken följer utvecklingen på betalningsmarknaden noga. Nedan finns samlad information om olika publikationer som vi publicerat inom området betalningar.

Uppdaterad 2018-01-26