Riksbankens e-kronaprojekt under 2018

Under 2018 vidareutvecklar Riksbanken det konceptförslag för en e-krona som e-kronaprojektet har tagit fram och dialogen med externa aktörer fortsätter.

Riksbanken har tagit fram en handlingsplan som bland annat omfattar syfte och mål med e-kronaprojektets arbete under 2018.

Syftet är att utifrån e-kronakonceptet i den första delrapporten:

  • fortsätta att analysera Riksbankens möjligheter att ge ut ett allmänt digitalt betalningsmedel,
  • ta fram konkreta förslag på vilka egenskaper en e-krona ska ha,
  • ta fram konkreta förslag på vilken infrastruktur som är lämplig,
  • titta på vilka legala frågeställningar som måste omhändertas för att Riksbankens mandat att ge ut en e-krona är tydligt,
  • se över förslag på lämplig teknik.

Målet är att:

  • utarbeta förslag på ett konkret koncept för en e-krona för att möjliggöra för direktionen att fatta ett inriktningsbeslut om att ge ut e-kronor eller inte, om de så önskar.

Dessutom har projektet som målsättning att utarbeta förslag på eventuellt lämpliga ändringar i lagstiftningen inför en eventuell introduktion av en e-krona.

Uppdaterad 2018-05-21