Betalningssystemet RIX

RIX är Sveriges centrala betalningssystem för stora betalningar. Det är Riksbanken som äger och driver RIX.

Alla stora svenska banker, clearingorganisationer, Riksgälden och Riksbanken är deltagare i RIX. Alla betalningar som deltagarna gör sinsemellan slussas genom RIX. RIX blir därmed en viktig knutpunkt i den finansiella infrastrukturen. Dagligen omsätts cirka 670 miljarder kronor i RIX.

Överföringar mellan de konton som deltagarna har i RIX görs elektroniskt och enligt principen om "bruttoavveckling i realtid" (real time gross settlement, RTGS). Det innebär att överföringarna görs en och en och att de medel som kommer in på kontona omedelbart blir tillgängliga för andra överföringar.

Det finns också funktioner i RIX som innebär att det går att göra flera överföringar samtidigt genom att de kvittas mot varandra. På så sätt ökar effektiviteten i systemet. RIX är alltså ett hybridsystem som drar nytta av både de fördelar som bruttoavveckling innebär – att riskerna minskar – och den likviditetsbesparing det innebär när överföringar kvittas mot varandra. För att främja säkerheten och effektiviteten i systemet kan Riksbanken ge kredit under dagen, så kallad intradagskredit, i RIX. Kredit beviljas dock endast mot betryggande säkerheter.

Uppdaterad 2018-05-31