Behöver Sverige en e-krona?

Användningen av sedlar och mynt minskar i samhället. Samtidigt pågår en snabb teknisk utveckling av virtuella valutor och betalningssätt. Riksbanken har därför startat ett projekt i syfte att utreda om kronor behöver ges ut i en elektronisk form, så kallade e-kronor. Det har ännu inte tagits några beslut om att ge ut e-kronor eller val av teknisk lösning – det har förekommit sådana uppgifter på internet och dessa är inte seriösa. Följ oss gärna här på riksbank.se för att se senaste nytt om projektet.

Det projekt som har startats ska bland annat utreda de lagliga och tekniska förutsättningarna för att Riksbanken ska kunna ge ut en e-krona. Det kommer även att omfatta integritetsfrågor och hur e-kronor kan göras tillgängliga för allmänheten. Utredningen beräknas vara klar i slutet av 2019. Det är alltså ännu inget bestämt om att Riksbanken ska ge ut en e-krona.

Om Riksbanken senare beslutar att ge ut e-kronor är det inte för att ersätta sedlar och mynt, utan en eventuell e-krona är tänkt som ett komplement till kontanter.

Projektet publicerade i september 2017 en första delrapport. Med rapporten vill Riksbanken bjuda in till en öppen dialog med olika aktörer i samhället som kan ha viktiga synpunkter och lärdomar att bidra med.

Uppdaterad 2018-04-09