Leverantörsträff inom TIBER-SE

Riksbanken anordnar en leverantörsträff inom TIBER-SE för att främja deltagandet i upphandlingar rörande Red Teaming och Threat Intelligence.

För att underlätta samarbetet kring arbetet med Red Teaming (RT) och Threat Intelligence (TI) kommer Riksbanken att hålla i en informationsträff för potentiella leverantörer där vi bjuder in deltagare till Riksbanken för att ta del av våra tankar kring kravställning på teamen, vad vi tror kommer att hända när Digital Operational Resilience Act (DORA) tillämpas och, med DORA, införandet av det kommande kravet på att genomföra Threat-Led Penetration Testing (TLPT). Vi kommer också att lyssna på vad några med erfarenheter av att vara TI- och RT- leverantör till TIBER-SE-tester har att säga om vad som krävs för ett lyckat TIBER-test ur ett leverantörsperspektiv.

Från Riksbankens sida är målet med denna träff att bredda kretsen av leverantörer som kan delta i TIBER-tester och DORA TLPT, och därför ser Riksbanken gärna att leverantörer som idag inte utfört TIBER-test också deltar. I detta så skiljer sig denna träff från andra träffar, till exempel på EU-nivå och arrangerade av Danmarks centralbank, som primärt fokuserar på befintliga leverantörer.

Formatet är en träff där Riksbankens TCT (TIBER Cyber Team) går igenom TIBER-SE på en övergripande nivå och vad det betyder ur ett leverantörsperspektiv. Vi kommer också att lyssna på tidigare erfarenheter från leverantörer. Vi kommer endast att hålla mötet fysiskt, så möjligheter att delta digitalt kommer inte att erbjudas.

Innehållet är tänkt att rikta sig primärt till personal som är direkt operativ i testandet, delvis på management-nivå. Rekommenderade deltagare från Riksbankens perspektiv är alltså personer som skulle vara centrala i en leverans, inte säljorienterad personal. 

Intresseanmälan sker via e-post till eric.tornqvist@riksbank.se.

Deltagandet kommer inte att ge fördelar när de deltagande aktörerna ska upphandla TI- och RT-leverantörer utan denna träff är främst ett sätt att på sikt få fler leverantörer av TI- och RT- tjänster till TIBER-SE-tester och kommande DORA TLPT.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2023-11-17