Finansiella regelverk

När man vill förebygga finansiella kriser är det till stor hjälp om det finns standarder och regelverk för finansiell infrastruktur och för hur enskilda institut ska regleras och hanteras vid en kris.

Regelverk ska ge större nytta än kostnad

När Riksbanken är med och påverkar utformningen av de finansiella regelverken strävar vi efter att skapa regler som ger god samhällsekonomisk nytta till rimliga kostnader. Eftersom regleringar kan leda till att finansiella tjänster blir dyrare innebär det ofta svåra avvägningar mellan stabilitet och effektivitet.

Riksbankens arbete med svenska regelverk

Riksbanken svarar löpande på remisser med förslag till svenska lagar, föreskrifter och allmänna råd. Vi påverkar också svenska regler genom att delta i den offentliga debatten, bland annat genom tal och artiklar.

Riksbankens arbete med internationella regelverk

Finansiella aktörer och marknader blir allt mer internationella och allt mer av arbetet med att ta fram finansiella regelverk sker på internationell nivå. Riksbanken deltar i flera viktiga internationella forum:

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2019-05-29