Kommunikation för att främja finansiell stabilitet

Riksbanken har inga tvingande verktyg för att påverka aktörerna i det finansiella systemet. I stället påverkar vi i första hand genom kommunikation, både offentlig och i dialog med aktörerna. Vi strävar då efter att vara så öppna och tydliga som möjligt, exempelvis om de risker som vi identifierat i systemet.

Riksbankens syn på den finansiella stabiliteten kommuniceras på flera olika sätt

  • I rapporten Finansiell stabilitet redovisar Riksbanken sin bedömning av den finansiella stabiliteten i Sverige och lyfter fram risker som skulle kunna utvecklas till hot mot denna.
  • I rapporten Den svenska finansmarknaden kan man läsa om hur det svenska finansiella systemet är uppbyggt och fungerar och om de aktörer som är verksamma i systemet.
  • Vid möten med aktörer i Sverige och omvärlden diskuteras stabilitetsfrågor.
  • Direktionens ledamöter håller tal och deltar i offentliga debatter där de ger sin syn på den finansiella stabiliteten.
  • Riksbanken ger också sin syn på den finansiella stabiliteten i olika publikationer som vi ger ut: Ekonomiska kommentarer, Riksbanksstudier, Staff memos och artiklar i tidskriften Penning- och valutapolitik.
  • Vid möten i Finansiella stabilitetsrådet diskuterar deltagarna frågor om finansiell stabilitet och hur man kan motverka finansiella obalanser.

Riksbanken sprider också kunskap om nationella och internationella regleringar och ger vår syn på dessa.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2018-01-26