Riksbankens arbete med cyberrisker

Som en del i Riksbankens krisförebyggande arbete analyserar och övervakar Riksbanken cyberrisker i det finansiella systemet. Dessutom koordinerar Riksbanken cybersäkerhetstester enligt ramverket TIBER-SE.

Cyberrisker är idag ett av de största hoten mot det internationella finansiella systemet och dess deltagare. Riksbanken arbetar med cyberrisker bland annat genom att koordinera tester enligt TIBER‐SE, som är ett ramverk för att testa cybersäkerheten hos aktörer i det svenska finansiella systemet. Ramverket kan bidra till att viktiga aktörer får en bättre bild av sin förmåga att hantera cyberrisker, och ger således en grund för att stärka motståndskraften i det finansiella systemet.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Tack för ditt svar!

Uppdaterad 2021-03-16