Krishantering vid en finansiell kris

Det är viktigt med god krishantering för att inte kostnaderna för samhället ska bli för höga vid en finansiell kris.

Riksbanken kan hantera en finansiell kris på olika sätt:

  • genom att tillföra likviditet till det finansiella systemet, till exempel gå in med pengar för att stötta en bank
  • genom att kommunicera Riksbankens bedömningar
  • genom samarbete med andra myndigheter i Sverige och i utlandet

Tillförsel av likviditet

Under en kris blir det ofta ont om likvida medel eftersom de finansiella marknader som erbjuder finansiering fungerar sämre än vanligt på grund av att förtroendet minskar. Osäkerheten gör att den likviditet som fortfarande finns i det finansiella systemet inte omfördelas på samma sätt som under normala förhållanden. Riksbanken har då flera möjligheter att snabbt tillföra likviditet till systemet. Det kan handla om att gå in med pengar för att stötta en enskild bank eller om mer generella likviditetsstärkande åtgärder riktade till flera aktörer, som att erbjuda lån på längre löptider eller i andra valutor än svenska kronor.

Kommunikation i kris

Kommunikation och information är en central del av Riksbankens krishantering. Genom att öppet och tydligt kommunicera om problem och åtgärder kan Riksbanken i en kris bidra till att skapa förtroende för det finansiella systemet.

Om det råder oro eller kris i det finansiella systemet behöver Riksbankens övergripande bedömningar av den finansiella stabiliteten presenteras snabbare och oftare. För att kommunikationen ska bli tydlig är det då extra viktigt att noga överväga vad som ska kommuniceras, när kommunikationen ska ske och hur.

Var den här informationen till hjälp? Efter ditt svar visas en kommentarsruta

Observera att det här enbart är ett kommentarfält.
Vid frågor?
Besök våra frågor och svar (öppnas i nytt fönster)

Tack för ditt svar!

Din kommentar gick inte att skicka, vänligen försök igen senare

Uppdaterad 2020-04-17