1979 - Lars Wohlin blir riksbankschef

Lars Wohlin

Wohlin klev in med starkt inflytande över den ekonomiska politiken. Han möttes av utmaningar i form av den devalveringsvåg som rådde under hans tid.

Lars Wohlin föddes 1933 i Stockholm. Han disputerade som ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm 1970. Innan Wohlin blev riksbankschef var han chef för Industriens utredningsinstitut och statssekreterare i Gösta Bohmans ekonomidepartement.

Som riksbankschef fick Wohlin hantera den så kallade devalveringsvågen som rådde i Sverige i slutet av 1970 och början av 1980. Han hade ett stort inflytande över den ekonomiska politiken i tider när Riksbanken kämpade med minskad bytesbalans och växande budgetunderskott.

I början av 1981 började spekulationerna om devalvering av kronan vilket ledde till en valutakris. I september övertalade Wohlin regeringen att devalvera kronan med 10 procent i syfte att förbättra bytesbalansen och förebygga en fortsatt skuldsättning.

Lars Wohlin lämnade uppdraget som riksbankschef 1982.