Global uppförandekod för valutamarknaden

Riksbanken följer den globala uppförandekoden för valutamarknaden (FX Global Code) och vi förväntar oss att de motparter som vi gör valutaaffärer med också följer koden.

Den globala uppförandekoden för valutamarknaden lanserades i maj 2017 och uppdaterades i juli 2021. Uppförandekoden är resultatet av ett samarbete mellan centralbanker och privata aktörer världen över. Koden förvaltas av den globala FX-kommittén (globalfxc.org).

Riksbanken förväntar sig att de motparter som vi gör valutaaffärer med visar att de följer uppförandekoden genom att uppvisa ett underskrivet "Statement of Commitment".

Nya motparter som vill göra valutatransaktioner med Riksbanken måste intyga att de följer uppförandekoden innan valutatransaktioner kan genomföras.

Uppförandekoden är viktig för en effektiv valutamarknad med goda principer

Riksbanken är en av många aktörer på valutamarknaden som har beslutat sig för att följa kodens sex principer rörande etik, styrning, informationsdelning, exekvering, riskhantering och regelefterlevnad samt avveckling.

Uppförandekoden är viktig för att valutamarknaden ska fungera effektivt och bygga på goda principer. Riksbanken uppmanar därför samtliga aktörer på den skandinaviska valutamarknaderna att följa koden.

Uppdaterad 2018-05-31