Medarbetarundersökning

Riksbankens medarbetare upplever att det är bra stämning i banken och ger sina chefer goda betyg. Det visar resultatet av den senaste medarbetarundersökningen.

Drygt åtta av tio medarbetare på Riksbanken känner stor motivation i sitt arbete och är stolta över att arbeta i banken. Man upplever att det är god stämning på sin enhet och ett bra diskussionsklimat. Nio av tio har mycket högt förtroende för sin närmaste chef och förtroendet för riksbankschef Stefan Ingves och direktionen är också fortsatt högt.

Det medarbetarna tycker kan bli bättre är bland annat möjligheten till återhämtning efter intensiva arbetsperioder samt arbetsfördelningen på enheterna.

Stort engagemang

Hela 92 procent av medarbetarna deltog i undersökningen och de starka resultaten från förra undersökningen 2015 håller i sig.

– Syftet med medarbetarundersökningen är att ge medarbetarna möjlighet att påverka sin arbetssituation och aktivt delta i utvecklingen av Riksbanken som arbetsplats. Undersökningen är ett viktigt verktyg i förbättringsarbetet i banken och ger oss vägledning i den fortsatta styrningen, säger HR-chef Christina Jacobsson.

Om undersökningen

Vartannat år gör Riksbanken en medarbetarundersökning för att identifiera förbättringsområden i arbetsmiljön. Medarbetarundersökningen 2017 genomfördes som en webbenkät den 4-21 april. Undersökningen gjordes av CMA Research.

Uppdaterad 2018-01-03

Var den här informationen till hjälp?

Tack för ditt svar!