Regler för penning- och valutapolitiska transaktioner

Dessa regler är underställda och kompletterar den finansiella riskpolicyn. Här hittar du regler för de grundläggande principer som finns för placeringar och hantering av kreditrisk, marknadsrisk och likviditetsrisk.

  • Regler för kreditrisk
  • Regler för likviditetsrisk
  • Regler för marknadsrisk
  • Placeringsregler

Riksbankens tillgångsförvaltning styrs utöver riskregelverket av Investeringspolicyn för guld- och valutaförvaltningen. Förvaltningen av Riksbankens SEK-portfölj och penning- och valutapolitiska transaktioner styrs utöver riskregelverket av följande regler:

  • Regler om förvaltning av Riksbankens värdepappersportfölj i SEK
  • Regler för penning- och valutapolitiska transaktioner

 

Uppdaterad 2018-11-01