Cecilia Skingsley

Cecilia Skingsley

Vice riksbankschef

Cecilia Skingsley tillträdde som vice riksbankschef den 22 maj 2013 med en mandatperiod på sex år.

Skingsleys mandatperiod har förlängts med en mandatperiod på sex år fram till och med den 21 maj 2025.

Cecilia Skingsley var tidigare chefekonom på Swedbank. Skingsley har en filosofie kandidatexamen i nationalekonomi och är diplomerad finansanalytiker.

Internationella uppdrag

  • BIS, inklusive Committee on Global Financial Systems (CGFS)
  • Medordförande i arbetsgrupp för World Economic Forum (WEF)

CV

Ladda hem Cecilia Skingsleys CV

Tal

Besök Tal och presentationer och sortera på Cecilia Skingsley för att se alla Cecilia Skingsleys tal.

Tal, internationella åtaganden

2019-06-27, Deputy Governor Cecilia Skingsley, panel discussion about "Technological advances and the financial system", Bank for International Settlements, 18th BIS Annual Conference.