Cecilia Skingsley

Cecilia Skingsley

Förste vice riksbankschef

Cecilia Skingsley tillträdde som vice riksbankschef den 22 maj 2013 med en mandatperiod på sex år.

Skingsley utsågs till förste vice riksbankschef den 8 november 2019 till dess att hennes mandatperiod löper ut den 22 maj 2025.

Cecilia Skingsley var tidigare chefekonom på Swedbank. Skingsley har en filosofie kandidatexamen i nationalekonomi och är diplomerad finansanalytiker.

Pressbild på Cecilia Skingsley finns på sidan Bilder på Riksbankens direktionsledamöter.

Internationella uppdrag

  • Committee on Payments and Market Infrastructures (CPMI)
  • Europeiska betalningsrådet (ERPB)
  • riksbankschefens ställföreträdare i ECB:s allmänna råd
  • ledamot i Europeiska systemrisknämnden (ESRB) rådgivande tekniska kommitté (ATC)

CV

Ladda hem Cecilia Skingsleys CV

Tal

Besök Tal och presentationer och sortera på Cecilia Skingsley för att se alla Cecilia Skingsleys tal.

Tal, internationella åtaganden

2019-06-27, Deputy Governor Cecilia Skingsley, panel discussion about "Technological advances and the financial system", Bank for International Settlements, 18th BIS Annual Conference.

2019-11-27, First Deputy Governor Cecilia Skingsley, Joint ECB NBB/BNB conference: Crossing the chasm to the retail payments of tomorrow. Slides "Money, payments and digitalisation"