Kerstin af Jochnick

Kerstin af Jochnick

Förste vice riksbankschef

Kerstin af Jochnick tillträdde som förste vice riksbankschef den 1 januari 2012 med en mandatperiod på sex år. af Jochnicks mandatperiod har förlängts med en mandatperiod på sex år fram till och med den 31 december 2023.

Internationella uppdrag

  • Riksbankens representant i Baselkommittén för banktillsyn och ordförande i Pelare 2-arbetsgruppen (delat ordförandeskap)
  • Europeiska systemsrisknämnden (ESRB) rådgivande tekniska kommitté (ATC)

CV

Kerstin af Jochnicks CV

Tal

Besök Tal och presentationer och sortera på Kerstin af Jochnick för att se alla Kerstin af Jochnicks tal.