Riksbanken 350 år

År 1668 beslutar riksdagen att grunda Riksens Ständers Bank, som 1867 får namnet Sveriges riksbank. Riksbanken är därmed världens äldsta centralbank. Under 2018 fyller Riksbanken 350 år.