Jubileumskonferens

Jubileumskonferensen, som ägde rum den 25 maj 2018, var Riksbankens och riksdagens officiella firande av Riksbankens 350 år. Då hölls en jubileumskonferens på temat ”Centralbankers roll i dåtid, nutid och framtid”. Medverkade på scen gjorde bland andra centralbankscheferna från Finlands bank, Bank of England och Federal Reserve System, se vidare i konferensprogrammet nedan. Nu finns material från konferensen nedan.

Syftet med jubileumskonferensen var att uppmärksamma Riksbankens 350-åriga historia och sätta fokus på centralbanken, dess historia och dess roll i nutid och framtid. Först ut att göra det var professor Torsten Persson från Institutet för internationell ekonomi, Stockholms universitet. Han talade kring centralbankens uppgifter i samhället, hur dessa förändrats över tid och vilka kriser, utmaningar, framsteg och beslut som varit viktiga genom Riksbankens historia. Se Torstens Perssons bilder nedan.

Torsten Persson


Förmiddagens paneldebatt, som hölls på svenska, handlade om centralbankers roll i samhället, hur deras roll har förändrats över tid och vilka utmaningar som ligger framför oss. Panelen lyfte frågor kring inflationsmålspolitik, ansvar för finansiell stabilitet och kring Riksbankens oberoende. Irma Rosenberg, tidigare förste vice Riksbankschef, konstaterade bland annat att det sannolikt kommer att krävas olika grad av oberoende i olika frågor. Se vidare panelens diskussion i webb-tv-länken nedan.

Eftermiddagen, som hölls på engelska, inleddes med en presentation av Riksbankens jubileumsbok "Sveriges Riksbank and the History of Central Banking". Lyssna till exempel till Charles Goodhart när han talar om Bank of Englands historiska utveckling och kopplar det till Riksbankens historia. Du hittar det i webb-tv-länken nedan.

Dagen avslutades med en paneldiskussion kring centralbankers roll i framtiden. Via webb-tv-länken nedan kan du till exempel lyssna chefen för Federal Reserve, Jerome Powell, tala kring centralbankers självständighet och förtroende. Flera av paneldeltagarnas inlägg finns även att läsa via länkarna nedan.

Material från konferensen finns samlat nedan.

Uppdaterad 2018-05-30